همجنسگرایان شیراز

برای آشنایی بیشتر با همجنسگرایی خوب است مطالب زیر را بدانید:

گی ها یا همان همجنس گرایان بر اساس نوع احساسات و علایق جنسی که دارند به چند دسته تقسیم میشوند که با حروف لاتین زیر نامگذاری میشوند:

t به همجنسگرایانی میگویند که دوست دارند به اصطلاح فاعل باشند.

b  به همجنسگرایانی میگویند که برعکس نوع اول دوست دارند مفعول باشند.

v به عده ای از همجنسگرایان میگویند که دوست دارند در یک رابطه جنسی هر دو مورد b وt را تجربه کنند و به تعبیری هم فاعل باشند و هم مفعول قرار گیرند.

s به جمعی از همجنسگرایان که دوست دارند با همجنسان خود رابطه عاشقانه برقرار کنند میگویند. و در این نوع از همجنسگرایی روابط جنسی محدودتر است مانند راوبط جنسی دهانی و لمسی و امثال اینها...  اما این روابط هیچگاه به لواط و دخول نمی انجامد.

همچنین انواع ترکیبی از این پوزیشنها هم در همجنسگرایان مشاهده میشود. مانند: vs/ts/bs  

در نوع ts فرد علاقمند است با وجودی که روابط جنسی s و محدود است اما با این وجود بیشتر به فاعل بودن نزدیک باشد.

در نوع bs فرد دوست دارد با وجود رابطه جنسی عاشقانه و محدود بیشتر به مفعول بودن نزدیک باشد.

ودر نوعvs فرد علاقمند است با شریک جنسی خود روابط جنسی محدود ولی دوسویه داشته باشد.

این مطلب فقط جهت آگاهی شما و در پاسخ سوالات شما ارسالشده است.

شما نیز با گذاشتن نظر در این بحث مشارکت کنید.

نوشته شده توسط محسن در ساعت 16:52 | لینک  |